top of page

Köp Imovane 7,5 mg i Sverige

Köp receptbelagd medicin online

Kob Imovane 7.5 i Danmark.jpg

Köp Imovane 7,5 mg i Sverige

100 stk pris 1500kr

200 stk pris 3000kr

300 stk pris 4500Kr

För att beställa denna produkt, skicka ett mail till

pluggenapoteck@gmail.com

 Zopiclone, som bland annat säljs under varumärket Imovane, är en icke -bensodiazepin som används för att behandla sömnsvårigheter. Zopiklon skiljer sig molekylärt från bensodiazepinläkemedel och klassificeras som cyklopyrrolon. Zopiklon ökar emellertid den normala överföringen av signalsubstansen gamma-aminosmörsyra (GABA) i centrala nervsystemet, via modulerande bensodiazepinreceptorer på samma sätt som bensodiazepinläkemedel gör.

 

Zopiklon är ett lugnande medel. Det fungerar genom att orsaka en depression eller lugn i centrala nervsystemet. Efter långvarig användning kan kroppen vänja sig vid effekterna av zopiklon. När dosen sedan reduceras eller läkemedlet plötsligt stoppas kan abstinenssymtom uppstå. Dessa kan inkludera en rad symtom som liknar bensodiazepinabstinens. Även om abstinenssymtom från terapeutiska doser av zopiklon och dess isomerer (dvs. eszopiklon) vanligtvis inte uppvisar kramper och därför inte anses vara livshotande, kan patienter uppleva så stor oro eller ångest att de söker akut läkarvård.

 

 

vad gör Imovane 7,5 mg

 

Imovane innehåller den aktiva ingrediensen zopiklon. Zopiklon, ett cyklopyrrolonderivat, är ett kortverkande hypnotiskt medel. Zopiclon tillhör en ny kemisk klass som strukturellt saknar samband med befintliga hypnotika. Den farmakologiska profilen för zopiklon är liknande den för bensodiazepiner.

 

I sömnlaboratoriestudier av 1 till 21-dagars varaktighet hos människa minskade zopiklon sömnfördröjningen, ökade sömnens varaktighet och minskade antalet nattliga uppvaknanden. Zopiclon försenade uppkomsten av REM -sömn men minskade inte konsekvent den totala varaktigheten av REM -perioder. Varaktigheten av sömn i steg 1 förkortades och tiden i sömn i steg 2 ökade. I de flesta studier tenderade steg 3 och 4 sömn att öka, men ingen förändring och faktiska minskningar har också observerats. Effekten av zopiklon på sömn 3 och 4 skiljer sig från bensodiazepinerna som undertrycker långsam vågsömn. Den kliniska betydelsen av detta fynd är inte känd.

 

Varje tablett innehåller 7,5 mg zopiklon som aktiv ingrediens. Den innehåller också de inaktiva ingredienserna kalciumvätefosfatdihydrat, vetestärkelse (gluten), natriumstärkelseglykolat, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid, makrogol 6000.

 

 

Hur du tar Imovane | Hur mycket att ta

Imovane ska endast tas när du kan sova en hel natt (7 till 8 timmar) innan du behöver vara aktiv igen.

 

Standarddosen för Imovane för vuxna är en tablett precis innan du lägger dig.

 

Imovane ska tas i ett enda intag och inte administreras igen under samma natt.köpa imovane utan recept

 

Om du är över 65 år är dosen en halv tablett som tas strax innan du lägger dig.köpa imovane utan recept

 

Om du har lever- eller njurproblem är den vanliga rekommenderade dosen en halv tablett som tas strax innan du lägger dig.Din läkare kan ha ordinerat en annan dos.Fråga din läkare om du är osäker på rätt dos för dig. De kommer att berätta exakt hur mycket du ska ta.köpa imovane utan recept

Följ instruktionerna de ger dig. Om du tar fel dos kanske Imovane inte fungerar lika bra. köpa imovane utan recept

Imovane ska inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.

 

 

 

Biverkningar av Imovane

 

Alla läkemedel har några oönskade biverkningar. Ibland är de allvarliga, men oftast är de inte det. Din läkare eller apotekare har vägt riskerna med att använda detta läkemedel mot de fördelar de förväntar sig att det kommer att ha för dig.köpa imovane utan recept

 

Oroa dig inte över denna lista över möjliga biverkningar. Du kanske inte upplever någon av dem.

 

Tala om för din läkare så snart som möjligt om du inte mår bra när du tar Imovane. Det hjälper de flesta med sömnlöshet, men det kan ha oönskade biverkningar hos vissa människor.köpa imovane i danmark

 

Tala om för din läkare om du märker något av följande och de oroar dig:

 

Huvudvärk;

Torr mun;

Bitter smak i munnen;

Dåsighet.

Dessa är de vanligaste biverkningarna av detta läkemedel.köpa imovane i danmark

 

Mindre vanliga biverkningar inkluderar:

 

Halsbränna;

Illamående, kräkningar och/eller diarré;

Förändrad aptit;

Magont;

Utslag;

Agitation;

Depression;

Förvirring;

Ångest;

Yrsel;

Suddig syn;

Impotens;

Sömnvandring eller andra beteenden när du sover.köpa imovane i danmark

Alkohol kan öka risken för sömngång eller andra beteenden som att köra bil eller äta mat medan du sover. Denna risk ökar också om du tar mer än den rekommenderade dosen.köpa imovane i danmark

 

Vissa sömnmediciner kan orsaka kortvarig minnesförlust. När detta inträffar kanske en person inte kommer ihåg vad som har hänt i flera timmar efter att ha tagit medicinen. Detta är vanligtvis inte ett problem eftersom de flesta somnar efter att ha tagit medicinen.imovane köpa

 

Sömnmedicin ska i de flesta fall endast användas under korta perioder. Kontakta din läkare om dina sömnproblem kvarstår.imovane köpa

 

Vissa läkemedel kan orsaka beroende, särskilt när de används regelbundet under mer än några veckor. Personer som tidigare varit beroende av alkohol eller andra droger kan ha större chans att bli beroende av sömnmedicin. Om du har varit beroende av alkohol eller droger tidigare är det viktigt att du informerar din läkare innan du börjar imovane köpa

 

Om något av följande inträffar, sluta ta detta läkemedel och tala omedelbart för din läkare eller gå till olycka och akut på närmaste sjukhus: Svullnad i ansikte, läppar, mun eller hals, vilket kan orsaka svårigheter att svälja eller andas;

Nässelfeber;

Svimning.

Dessa är mycket allvarliga biverkningar. Om du har dem kan du ha haft en allvarlig allergisk reaktion mot Imovane. Du kan behöva akut läkarvård eller sjukhusvistelse. Dessa biverkningar är mycket sällsynta.

 

Tala omedelbart för din läkare eller gå till olycka och akut på närmaste sjukhus om du känner att du blir deprimerad, har självmordstankar eller upplever förändringar i ditt beteende.imovane köpa

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du märker något annat som får dig att må dåligt. Andra biverkningar som inte nämns ovan kan förekomma hos vissa konsumenter.Oroa dig inte över denna lista över möjliga biverkningar. Du kanske inte upplever någon av demBe din läkare eller apotekspersonal att besvara eventuella frågor.

 

 

 

 

Zopiclone utvecklades och introducerades först 1986 av Rhône-Poulenc S.A., nu en del av Sanofi-Aventis, den största tillverkaren i världen. Ursprungligen främjades det som en förbättring av bensodiazepiner, men en ny metaanalys fann att det inte var bättre än bensodiazepiner i någon av de utvärderade aspekterna. [imovane köpa] Den 4 april 2005 listade U.S. Drug Enforcement Administration zopiklon enligt schema IV, på grund av bevis på att läkemedlet har beroendeframkallande egenskaper som liknar bensodiazepiner.

 

Zopiclone, som traditionellt säljs över hela världen, är en racemisk blandning av två stereoisomerer, varav endast en är aktiv. [75] [76] År 2005 började läkemedelsföretaget Sepracor i Marlborough, Massachusetts, marknadsföra den aktiva stereoisomeren eszopiclone under namnet Lunesta i USA. Detta fick konsekvensen av att placera det som är ett generiskt läkemedel i större delen av världen under patentkontroll i USA. Generiska former av Lunesta har sedan dess blivit tillgängliga i USA.imovane köpa finns för närvarande off-patent i ett antal europeiska länder, liksom Brasilien, Kanada och Hong Kong. Skillnaden mellan eszopiklon/zopiklon ligger i dosen - den starkaste eszopiklon -dosen innehåller 3 mg av den terapeutiska stereoisomeren, medan den högsta imovane köpa-dosen (10 mg) innehåller 5 mg av den aktiva stereoisomeren [citat behövs]. De två medlen har ännu inte studerats i kliniska prövningar för att fastställa förekomsten av eventuella kliniska skillnader (effekt, biverkningar, utvecklingsberoende av läkemedlet, säkerhet etc.).

 

 

Fritidsbruk

 

imovane köpa har potential för icke-medicinsk användning, dosökning och läkemedelsberoende. Det tas oralt och ibland intravenöst när det används icke-medicinskt, och kombineras ofta med alkohol för att uppnå en kombinerad lugnande hypnotisk alkohol-eufori. Patienter som missbrukar läkemedlet riskerar också att bli beroende. Abstinenssymtom kan ses efter långvarig användning av normala doser även efter en gradvis minskning. Compendium of Pharmaceuticals and Specialties rekommenderar att recept för zopiklon inte överstiger 7 till 10 dagar på grund av oro för beroende, tolerans och fysiskt beroende. Två typer av missbruk av droger kan förekomma: antingen rekreationsmissbruk, där läkemedlet tas för att nå en hög, eller när läkemedlet fortsätter långsiktigt mot medicinsk rådgivning. imovane köpa vara mer beroendeframkallande än bensodiazepiner. De som tidigare har använt missbruk eller psykisk ohälsa kan ha en ökad risk för högdosering av imovane köpa. Högdosmissbruk av imovane köpa och ökande popularitet bland personer som använder ämnen som har ordinerats med imovane köpa

Köp läkemedel online

köpa imovane i sverige

imovane 7 5 mg pris

köp imovane

køb imovane i danmark

imovane 7 5

imovane 7 5 mg apoteket
 

imovane 7 5 mg

imovane 5 mg

zopiklon 7 5

imovane abstinenssymptom

imovane pris

imovane danmark
 

bottom of page