top of page

Köp Stilnoct 12,5 mg i Sverige

kob Stilnoct 12.5 mg I danmark.jpg

Köp Stilnoct 12,5 mg i Sverige

100 piller pris 1300kr

200 piller pris 2400kr

500 piller pris 5500kr

För att beställa denna produkt, skicka ett mail till pluggenapoteck@gmail.com

Prescription Medications Online

Vad används Stilnoct till?

Zolpidem är en läkemedelssubstans som används vid sömnbesvär. Preparat med zolpidem används för understödjande terapi under begränsad tid vid behandling av kroniska sömnbesvär och säljs i Sverige under varunamn som Stilnoct, Zolpidem och Edluar.

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande substanser (som zolpidem) bör inte användas som enda behandlingsmetod vid behandling av depression och ångest i samband med depression (självmordstankar kan framprovoceras hos dessa patienter). Zolpidem bör ges med försiktighet till patienter med symptom på depression. Självmordstendenser kan förekomma.

Zolpidem är avsett för tillfälliga och kortvariga sömnbesvär. Risk för tillvänjning och beroende föreligger, men inte så stor jämfört med starkare bensodiazepiner, såsom diazepamalprazolamflunitrazepam med flera.

Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention samt i förteckning IV i Sverige.[1]

Köp Stilnoct i Sverige

Zolpidem används för att behandla ett visst sömnproblem (sömnlöshet) hos vuxna. Det hjälper dig att somna snabbare och somna längre, så att du kan få en bättre natts sömn. Det kan också minska antalet gånger du vaknar under natten. Zolpidem tillhör en klass av läkemedel som kallas lugnande hypnotika.

Köp zolpidem 10 mg i Sverige

Köp läkemedel online

bottom of page