top of page

Köpa  Xanax 2 mg i Sverige

Köp receptbelagd medicin online

kob xanax i danmark.jpg

Köpa  Xanax 2 mg i Sverige

100 piller pris 1300 kr


200 piller pris 260kr


300 piller pris 3900Kr

För att beställa denna produkt, skicka ett mail till

pluggenapoteck@gmail.com

Köp Xanax Alprazolam i Sverige

 

 

 

Hur man köper Xanax Alprazolam i Sverige

Alprazolam är en triazolobensodiazepin som triazolam eller etizolam , därför en bensodiazepin. Den skiljer sig från konventionella bensodiazepiner genom närvaron av en triazolring, de kväveatomer av vilka är anordnade i läge [1,2,4] [ 10 ] .

Det presenteras som ett vitt, kristallint pulver med en smältpunkt på cirka 229  ° C , löslig i kloroform , i aceton och i etylacetat , men sparsamt löslig i kloroform. Vatten ( 40  mg L −1 ) [ 10 ]

Köp Xanax 2 mg utan recept i Sverige

Alprazolam, liksom andra bensodiazepiner, binder till specifika platser på GABA A- receptorer .

Alprazolam beter sig som andra bensodiazepiner som ett kraftfullt medel i nervsystemet. Det utövar sina psykotropa effekter genom att förstärka effekten av naturligt producerad GABA , som är den huvudsakliga hämmande neurotransmittorn i hjärnan och ryggmärgen [ 11 ] . Det är involverat i processerna av memorering, sömn, hämning och beteende. Han är en stor neurotransmittor.

På detta sätt ökar den antalet öppningar av klorkanalen som tillåter inträde av kloridjoner (Cl - ) in i målcellen [ 12 ] , [ 13 ] . Detta hyperpolariserar neuronet och gör det svårare att aktivera med elektrisk ström. Till skillnad från barbital förbättrar det bara aktiviteten hos naturligt producerad GABA (eller en annan agonist som alkohol ) utan att bete sig som en agonist själv; detta begränsar till viss del dess potential för överdos [ 14 ] .

Köp läkemedel online

bottom of page